„Българският дух през вековете“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Българският дух през вековете“

Членовете на клуб  „История и памет - "Млади възрожденци" и „Млад предприемач“ от ОУ  "Л. Каравелов", гр. Попово (работещи по проект ТВОЯТ ЧАС) на 22 и 23 април 2017 г. посетиха Варна, запознаха се с емблематични за морската столица паметници на културно-историческо наследство и проведоха занятия. В залите на Учебния музей към РИМ гр. Варна се срещнаха с членовете на клуб „Варна през вековете” от ОУ „Ив. Вазов” град Варна с ръководител г-жа Снежана Никова. Там проведоха своята втора представителна изява на тема „Българският дух през вековете“.  Гости на изявата бяха г-жа Лиляна Липчева – директор на учебния музей във Варна, музейни специалисти, учители и ученици.
В началото ръководителите на клубовете г-жа Е. Кръстева, г-жа Б. Неделчева и г-жа Сн. Никова очертаха основните насоки в работата на клубовете си, как са реализирани дейностите и резултатите от тях. След това учениците представиха дейността си. Лилия, Мария и Теодора  от клуб  „История и памет - "Млади възрожденци"  по оригинален начин представиха основни моменти от работата и споделиха впечатления от посетени обекти. С презентация, в снимки и слово разказаха за наученото и видяното по време на занятията досега. Припомнени бяха много дейности.  Вниманието на присъстващите бе насочено и към дейностите,   посветени и организирани през 2017 година  (обявена за година на В. Левски). Учениците демонстрираха умения за  извличане на информация от различни източници, за самостоятелно съставяне на исторически текст и формиране на ценностни ориентации, свързани с  чувството на българска национална идентичност. Това те показаха и по време на познавателните игри и в отговорите си на въпросите, с които г-жа Липчева провокира наблюдателността и активността  им  по време на интерактивните занятия. Разменени бяха работни материали с  членовете на клуб „Варна през вековете” от ОУ „Ив. Вазов” град Варна.
Учениците споделиха, че дейността им е  интересна, многообразна и полезна.

Елка Кръстева
ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Българският дух през вековете“