„България и Холокоста” - Да помним заради бъдещето РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„България и Холокоста” - Да помним заради бъдещето

Съветът на Европа организира семинар „България и Холокоста”, който е част от Програмата на Съвета на Европа “Съхраняване на паметта за Холокоста и предпазване от престъпления срещу човечеството”. След подбор направен от Съвета на Европа 25 учители дискутираха с Жан-Батист Патие, историк и журналист, Жорж Бенсусан, Мемориал на Холокоста, Иванка Гезенко, Централен държавен архив, Лиляна Деянова, СУ „Св. Климент Охридски”, Надеж Рагару, Висше училище за социални науки, Париж, Николай Поппетров, БАН, Румен Аврамов, Център за либерални стратегии в София, Франсин Майран, психиатър и художник. В семинара взе участие и г-жа Елка Кръстева -  Главен учител по история и цивилизация в  ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово. По време на колоквиума на 26.05.2014 г. и на педагогическия семинар на 27 и 28.05.2014г. бе поставен акцент  върху „Евреите в България и в териториите под българска администрация по време на Холокоста” и върху доблестното поведение на български дипломати, спасили с действията си хиляди европейски евреи, въпреки официалната българска власт в годините на Втората световна война. Представени бяха съдбата на спасените 48 398 български евреи и за 11343 мъченици от Вардарска Македония, Егейска Тракия и Пирот, изпратени в нацистките лагери на смъртта през 1943 година. Чрез подбрани от архивите документи и снимки учителите добиха представа за живота на еврейската общност в България, надигането на антисемитизма в Европа и усилията на българската общественост за спасяването български граждани от еврейски произход, и за спасените чрез емиграция евреи, транзитно преминали през територията на България, благодарение на взаимодействието на световни хуманитарни организации и български дипломати.
Изведени бяха  ключови теми при преподаването на Холокоста (цели и системен подход)  и преподаване на Холокост в началното училище, и в прогимназиален етап и гимназиален етап. Провокиран бе дебат за измеренията на човешките права чрез предлагане на нови  гледни точки  за възможните модели на съжителство на различни етноси и култури. Очертани бяха параметрите на Холокоста като съотношение на история и памет, съдействащи за формиране на нагласи за неприемане на насилието в съвременните му проявления.
В резултат на участието си в семинара се чувстваме се по-уверени да преподаваме знания за Холокоста. Докоснахме до нови образователни ресурси и нови практики за търсене на разнородни източници на информация.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация
ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„България и Холокоста” - Да помним заради бъдещето