42-ра Национална конференция по физика РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
42-ра Национална конференция по физика

От 8 до 11 септември 2014 година в гр. Стара Загора ще се проведе 42-ра Национална конференция по физика, която се организира от Съюза на физиците в България. Темата на конференцията е „Световни образователни стандарти, сравнителни измервания и образованието по физика в България”. Конференцията ще се проведе с организационната подкрепа на Министерството на образованието и науката.
 В конференцията ще участват учители, университетски преподаватели и учени. Научната програма на конференцията включва пленарни доклади и разработки на участниците в следните основни направления:
• Съвременни образователни стандарти и програмите за обучение по физика в Европа и в света.
• Съвременни подходи към оценяването и измерването на постиженията на учениците.
Специално внимание на конференцията ще бъде отделено за методическо подпомагане на учителите по физика за успешно представяне на учениците в международната програма PISA – 2015.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
42-ра Национална конференция по физика