Всяка година в СУ”Васил Левски” гр. Опака се отбелязва  световен ден на ВОДАТА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Всяка година в СУ”Васил Левски” гр. Опака се отбелязва световен ден на ВОДАТА

  Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ Тя е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.
   В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани.
    С правилното използване на този важен ресурс ВОДАТА, ние можем да помогнем на водния кръговрат да работи в полза на всеки жив организъм. Нека всеки от нас да съдейства за постигане на целта за устойчиво развитие  – за намаляване наполовина на дела на непречистените отпадъчни води и увеличаване на рециклирането на вода и безопасна повторна употреба.
   Всяка година в СУ”Васил Левски” гр. Опака се отбелязва този световен ден на ВОДАТА. Тази година учениците от 7 клас участваха в конкурс за мултимедийна презентация”Водата-извор на живот”. А учениците от 6 клас участваха в изработването на колажи на същата тема. На първо място в конкурса за мултимедийна презентация се класираха Айджан и Дилек, а от 6 клас в конкурса за изработване на колаж -Дуйгу, Диляра и Мерай. Всички ученици от 6 и 7 клас участваха в конкурсите и представиха своето отношение към проблема-опазване на водите и пестене на водата. Убедиха се в значението на водата за живота на Земята.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Всяка година в СУ”Васил Левски” гр. Опака се отбелязва световен ден на ВОДАТА