Учители от ІІ СОУ Търговище участваха в квалификационен семинар РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учители от ІІ СОУ Търговище участваха в квалификационен семинар

Здравка Радева и Йорданка Филева, главни учители по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, взеха участие в квалификационен семинар на тема „Неформалното образование – възможност за развитие на талантите и способностите на децата и учениците. Развитие на педагогическите кадри“, организиран от Фестивална програма „Приятели на България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката. От 28 до 30 ноември 2014 г. в парк хотел „Москва“, в София, педагогически специалисти от цялата страна имаха възможността да обогатят и да споделят своя опит в областта на извънкласните и извънучилищните дейности.
Госпожа Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на МОН запозна участниците с Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020. Марина Пиронкова, главен асистент, доктор по педагогика към Факултета по Педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“, представи теориите за формално, неформално и аформално образование. Госпожа Пенка Иванова, представител на Район „Триадица“, Столична община, началник на отдел "Образование, социална дейност, култура и спорт" и ръководител на проект „УСПЕХ“, запозна аудиторията с актуални въпроси по проекта и планирани бъдещи дейности за реализирането му.
Йорданка Филева – главен учител
по български език и литератураНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учители от ІІ СОУ Търговище участваха в квалификационен семинар