Ученици от ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово на младежки обмен в Испарта Турция РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ученици от ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово на младежки обмен в Испарта Турция

         От 24.11.2019 до30.11.2019 група от 10 ученици и 3 учители от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово участваха в обмен проект „Осъзнаване не междуполовото равенство“ по програма Еразъм плюс.
В обмена участваха ученици от Турция, Румъния и Македония. Партньорите представиха своите страни, градове и училища и дискутираха по проблемите на междуполовото равенство и дигиталното гражданство.
         Учителите се срещната с представителя на звено Образование в града и обсъдиха детайли от образователните системи на страните партньори
Посетиха водопадите в Дюден, античният град Перге и Анталия.
Срещата постави началото на предстоящо двугодишно партньорство, много нови приятелства и обещания за нови срещи.
        Следващата среща по проекта е през месец март в гр. Ровинари, Румъния.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ученици от ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово на младежки обмен в Испарта Турция