І СОУ „Свети Седмочисленици” отбеляза 400 години от смъртта на Шекспир РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
І СОУ „Свети Седмочисленици” отбеляза 400 години от смъртта на Шекспир

Присъединявайки се към глобалната програма на Британския съвет „Шекспир е жив”, учениците от Хб клас на І СОУ „Свети Седмочисленици” представиха резултатите от своите проекти в чест на великия поет и драматург. Под ръководството на Татяна Димитрова, старши учител по БЕЛ, в продължение на месеци, разделени на екипи,  момичетата и момчетата от хуманитарната паралелка проучваха епохата, личността и творчеството на Шекспир. Проектът завърши със заключителен урок, проведен на 21.04.2016г.
Урокът започна със състезателна игра в Kahoot – web базирана образователна платформа, която дава възможност за обучение чрез игра. Учениците използваха мобилните си телефони, за да отговорят на въпроси, свързани с Шекспир. Състезателният характер на играта и забавните въпроси активизираха класа и го въведоха в темата.
Всеки екип по свой начин презентира проекта си – чрез изказване, дебати, брошури, игра с публиката. Част от учениците  влязоха в ролята на актьори и интерпретираха по нестандартен начин вечния „Хамлет”. Други представиха създадени от тях български субтитри към клипове, като така те стават достъпни и за ученици, които не изучават интензивно английски език.
Екипите показаха добри умения за работа в група, умело използване на модерните технологии, мотивираност и креативност.
Проектите са резултат от знания и умения, придобити в часовете по български език и литература, английски език, история и цивилизация и информационни технологии.
Така урокът демонстрира богатите възможности, които  предоставя проектно-базираното обучение, съчетано с междупредметните връзки и информационните и комуникационни технологии.
На открития урок присъстваха Димитър Петров – старши експерт по български език и литература и учители от област Търговище.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
І СОУ „Свети Седмочисленици” отбеляза 400 години от смъртта на Шекспир