„Седмица на бащата” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„Седмица на бащата”

С много настроение  бе организирана и проведена „Седмицата на бащата” в периода от 06 .11. до 12 .11. 2017 г. в ОУ „Г. С.  Раковски”  с. Голямо ново, община Търговище. В нея се включиха ученици от почти всички класове.
      Децата от 5 клас споделиха запомнящи се случки на тема „Татко и аз”. Учениците от  I, V, VI  и  VII  клас участваха в изложбата на тема „Моето семейство”. Седмицата завърши със среща на изявени родители под надслов „Бащи за пример”. Госпожа Стилиана  Димитрова - директор на училището, изказа благодарност на всички  деца и родители, включили се в различните дейности.
      Всичко това ще послужи като основа за разработване на добри практики и инициативи, насочени към преодоляване на негативни ситуации във взаимоотношенията с родителите.
   
     Координатор  на родителски  клуб,
      Д.Николова
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„Седмица на бащата”