ПРОЕКТ “ДА ОТКРИЕМ, ОБИКНЕМ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЗАЕДНО“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ПРОЕКТ “ДА ОТКРИЕМ, ОБИКНЕМ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЗАЕДНО“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ

 

         През м. октомври 2014 година  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг финализира  реализирането на проект “Да открием, обикнем и пазим природата заедно“ след участие в конкурс по Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”. Проектът е финансиран от Предприятие за управление на дейностите  по опазване на околната среда-ПУДООС.
  Проектът бе представен пред ученици, учители, родители.
        Във връзка с дейностите по проекта учениците подредиха  изложба –„Изкуство от отпадъци”. Всички участници се представиха с оригинални изделия от отпадъчни материали.
        По проекта се проведе и открит урок на тема «Защитени растения и животни в България» Учениците  се запознаха с различни защитени растителни и животински видове в България, работиха по групи - решаваха кръстословици, намираха думи, подреждаха изречения, показаха усвоеното в урока.
       По проекта учениците посетиха и Авиопарк гр. Омуртаг, където посадиха дръвчета.
       Изградена бе ограда  с цел опазване на училищното имущество, изградено по проекта. Материалната база на училището бе обновена и подобрена значително.
       Оборудвана е екозона (класна стая на открито-беседка), поставени са пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъците. Засадени са дръвчета и цветя. С поставянето на беседка и пейки, с изграждането на алпинеум екозоната се превърна в любимо място за отдих.
       Ученици и учители се включиха с ентусиазъм и желание в проекта, целящ да направи живота в училище по-интересен и ориентиран към възпитаване в любов към природата.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ПРОЕКТ “ДА ОТКРИЕМ, ОБИКНЕМ И ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЗАЕДНО“ ВЪВ ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ