План за квалификационна дейност на ДИКПО - Варна за уч. 2015/2016 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
План за квалификационна дейност на ДИКПО - Варна за уч. 2015/2016 г.

 План за квалификационна дейност на ДИКПО - Варна за уч. 2015/2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВКА

ТЕМИ:
За учителски колективи
Управление на образованието
Специална педагогика
Предучилищно възпитание
Начално образование
Български език и литература
Английски език
Немски език
Френски език
Руски език
История
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
География
Туризъм
Техника и технологии
Теология
Дистанционно обучение
Допълнителна професионална квалификация
Професионално-квалификационна степен
Специализации
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
План за квалификационна дейност на ДИКПО - Варна за уч. 2015/2016 г.