left-shadow
 НОМИНАЦИИ РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

НОМИНАЦИИ

     До 27.10.2020 г. РУО-Търговище приема предложения за удостояване с ежегодните награди Грамота „Митрополит Андрей“ и Почетно отличие „Митрополит Андрей“. Наградите се връчват на педагогически специалисти от образователните институции на територията на област Търговище, както и на физически, юридически лица и организации, допринесли за развитието на регионалната образователна система.
      Кандидатите за удостояване с наградите „Митрополит Андрей” на Регионално управление на образованието – Търговище се номинират от органи, организации, синдикати, институции и сдружения, работещи в сферата на образованието за:
     - принос в системата на предучилищното и училищното образование;
     - постигнати високи резултати от учители в учебната и извънучилищната дейност в рамките за учебната година, в която се присъжда отличието;
     - дългогодишна дейност в системата на предучилищното и училищното образование.

РУО-Търговище

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
НОМИНАЦИИ
right-shadow