Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”

  От началото на м. октомври 2017 г. подготвителната група в училището, единствена в област Търговище, работи по  Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”, която предоставя възможност  за повишаване нивото на постиженията на децата  по общообразователна подготовка.
            В училището е сформирана група за допълнително обучение по български език и литература.
На 11.10.2017 г. групата работи по темата: «Моето семейство». Децата извършиха разнообразни и интересни дейности под ръководството на старши учител Светлана Ипар. 
Чрез дейностите по Националната програма ще се постигне напредък в усвояване на основните знания, умения и компетентности  по български език и литература;  ще се повиши мотивацията за учебна работа чрез развиване на индивидуалните способности и потребности на всяко дете; ще се осъществи приобщаване на родителите като активни партньори и съвместна работа при осъществяване на дейностите.

Татяна Петрова –директор  на Второ начално училище «Васил Левски» гр. Омуртаг
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”