НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“

                 По повод седмицата за превенция на пътната безопасност /07.09. – 13.09.2015г./ класните ръководители на първи клас проведоха родителски срещи, на които разясниха основните приоритети на I ОУ „Христо Ботев“ относно безопасното придвижване на децата: движението с МПС  в района на паркингите около сградата, личният пример по отношение използването на предпазни колани, толерантно и отговорно поведение на пътя. На всеки бе връчена листовка призив за привличане вниманието към избор на безопасен път до училище, придружаването на ученика и осигуряването на светлоотразителни елементи за дрехите и раницата му. 
               Учениците от прогимназиален етап участваха в  съвместна акция с екипи на сектор ПП към ОДП - Търговище. По време на рутинна проверка, свързана с използване системите за безопасност в автомобила, инспекторите от ПП бяха придружавани от деца, които връчваха на водачите листовка с препоръки за безопасно шофиране. Инициативата за поредната съвместна акция създаде добро настроение както за участниците, така и за проверяваните, изпращани с усмивка и пожелание за приятен път от възпитаниците на IОУ.
 Училищната комисия по БДП  извърши оглед на прилежащите площи и улици в близост до учебната сграда, с цел осигуряване безопасността на децата. В тази връзка бяха изготвени и изпратени до Община Търговище и ОДП предложения за обезопасяване на района.

              Стилиян Тенчев – ст. учител, провеждащ занятията по БДП в I ОУ „Христо Ботев“

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ„ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“