Интердисциплинарен изследователски урок в обучението по български език и литература в ПГТрЛП град Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Интердисциплинарен изследователски урок в обучението по български език и литература в ПГТрЛП град Омуртаг

        Интердисциплинарен изследователски урок в обучението по български език и литература се проведе на 15.10.2019 с учениците от десети клас в ПГТрЛП град Омуртаг.  Учениците осъществиха интердисциплинарна връзка с обучението по география и икономика, история и цивилизация, информационни технологии, гражданско образование и изобразително изкуство. По този начин се провокира интересът на учениците към изучаване на българската литература, развиват се уменията им за възприемане на текст и създаване на теза, усъвършенстват се способностите им за извличане на информация от различни източници.    
       „Паметта и забравата“ бе темата, по която изследователите бяха работили и вложили  много труд, умения и съобразителност. Десетокласниците представиха своите разработки, които подредиха в „Книга за паметта“.          
        Чрез този проект учениците формират компетентности относно исторически периоди и личности с неоспорима важност за нашата култура и национално самосъзнание, относно събития и личности, характерни за българското съвремие, допринесли за прославянето на нашата държава. Подготовката на „Книга за паметта“ е насочена към осъзнаване на себе си като значима част от световния обществен живот, но при съзнаване значимостта на националната идентичност. 
        Целите на проекта са свързани с подреждане на галерия на българската слава, интегриране на знания от различни научни области, интегриране на технологиите в обучението, изграждане на умения за работа в екип, за водене на диалог и обсъждане на мнения и предложения, изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.
На урока присъстваха: Симона Панова - старши експерт по български език и литература в РУО-Търговище, г-жа А Дойчева - заместник-директор в ПГТрЛП гр. Омуртаг, г-жа Р. Игнатова - училищен психолог, учители по общообразователна и професионална подготовка в училището.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Интердисциплинарен изследователски урок в обучението по български език и литература в ПГТрЛП град Омуртаг