Достъп до обществена информация РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Достъп до обществена информация

В РУО – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на РУО – Търговище всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа. 

Адрес:
гр.Търговище, ул.”Иван Вазов” № 1
Деловодство, етаж ІІ, стая 201
тел:0601/62837
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и по факс: 0601/63319 и на е-mail:
riotg@abv.bg.

Регионално управление на образованието - Търговище предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в Звеното за административно обслужване на РУО - Търговище, стая 201.  ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9:00  до 17.30 часа.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата  за сферата на дейност на Регионалното управление на образованието-Търговище


Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РУО - Търговище


Информация относно предоставянето на достъп до обществена информация в РУО – Търговище

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване

Годишен отчет за 2015 година

Годишен отчет за 2016 година

Годишен отчет за 2017 година

Годишен отчет за 2018 година

Годишен отчет за 2019 година

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Достъп до обществена информация