Външно оценяване РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Външно оценяване

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук: Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:Резултати от НВО ІV клас Резултати от НВО ІV клас

Класация на училищата според постигнатите резултати на НВО ІV клас по предмети

В. „АЗ БУКИ“  продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., публикуваме примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., публикуваме примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г.

Тестът е разработен от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – Министерство на образованието и науката.

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г.

Резултати от изпитите на четвъртокласниците

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл.  2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на четвъртокласниците може да видите тук:

Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО

Заповед №РД 09-470/28.03.2014 г. за промяна на Заповед № РД 09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованието.

Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година

Заповед за утвърждаване на Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV клас, VІІ клас и VІІІ клас интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година и Приложения 1-5

Външно оценяване Външно оценяване

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованиетоНА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2017, Всички права запазени.
Външно оценяване