Втора представителна изява на клуб „Млад журналист”от ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Втора представителна изява на клуб „Млад журналист”от ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово

Клуб „Млад журналист” от ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово под ръководството на Ренета Стоянова работи за четвърта година по проект УСПЕХ. На 31.03.2015 г. участниците в клуба проведоха своята втора представителна изява. Специални гости на изявата бяха журналистите, издаващи „Местен вестник” - Радослав Радославов, Йоана Божинова, Росица Георгиева и Георги Иванов. Сред присъстващите бяха и участници в клуб „В света на книгите” с р-л Йоанна Ангелова.
Пламена Любенова от VIIIб клас презентира дейността на клуба през учебната 2014/2015 г. Проследи как екипът на училищния вестник реализира целите си, подготвяйки всеки месец отделен брой. Водещата на срещата София Стефанова от VIа клас и останалите членове на клуба зададоха много въпроси на журналистите: какви качества трябва да притежава журналистът, как се подреждат рубриките във вестника, как се преценява какви събития да бъдат отразени и др. Получи се един непринуден разговор за това, че вестник се прави с отговорност, търпение и любов; че е нужно да се проучват читателските интереси; че екипната работа е много важна.
В края на срещата всеки от присъстващите получи последния брой на в. „Училищен живот”. Журналистите от „Местен вестник” предложиха помощ и подкрепа на своите млади колеги, като публикуват техни материали и им съдействат да реализират своите „петъчни репортажи”.

Ренета Стоянова
Ръководител на клуб „Млад журналист”

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2017, Всички права запазени.
Втора представителна изява на клуб „Млад журналист”от ОУ „Любен Каравелов”, гр. Попово