Външно оценяване РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Външно оценяване

Заповед № РД09-2121/27.08.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед № РД09-2121/27.08.2020 г. на министъра на образованието и науката

за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на ученицитеПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ при организацията, провеждането

и оценяването на националните външни оценявания в края на VII клас през учебната 2019/2020 година

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. за промяна на Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. и Заповед № РД09-1104/19.05.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. за промяна на Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. и Заповед № РД09-1104/19.05.2020 г. на министъра на образованието и наукатаЗаповед и образци на документи за НВО в 10 клас Заповед и образци на документи за НВО в 10 клас

Заповед №РД 09-3199/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС и образци на документи за НВО 10

Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците

Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от НВО може да стане на 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. от 09.00 - 13.00 ч., 13.30 – 17.30 ч. в стая №209 в РУО – Търговище при следните условия:

От 03.06 до 05.06.2019 г. се приемат заявления за полагане на изпит за проверка на способностите и за НВО по чужд език От 03.06 до 05.06.2019 г. се приемат заявления за полагане на изпит за проверка на способностите и за НВО по чужд език

От 03.06 до 05.06.2019 г. включително е срокът за подаване на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите, както и на заявленията на учениците, които желаят да се явят на изпит от НВО по чужд език.

Правила за информационна сигурност за НВО 7 клас Правила за информационна сигурност за НВО 7 класИзисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности Изисквания за провеждане на националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности

на учениците от X клас през учебната 2018/2019 година

Изисквания за провеждане на НВО -  IV клас Изисквания за провеждане на НВО - IV клас

през учебната 2018/2019 година

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО СЛЕД VII КЛАС

Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят

Статистическа информация Статистическа информация

за резултатите от Националното външно оценяване по Български език и литература и математика в училищата на област Търговище

В. „АЗ БУКИ“  продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., публикуваме примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г. В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 5 от 4. февруари 2016 г., публикуваме примерен тест за външно оценяване по Български език и литература за VII клас за учебната 2015/2016 г.

Тестът е разработен от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – Министерство на образованието и науката.

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2015 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2015 г.

Резултати от изпитите на четвъртокласниците

РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 7 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на седмокласниците може да видите тук:

РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл.  2014 г. РЕЗУЛТАТИ - НВО 4 кл. 2014 г.

Резултатите от изпитите на четвъртокласниците може да видите тук:

Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО Заповед за промяна датата на НВО - ОНГО

Заповед №РД 09-470/28.03.2014 г. за промяна на Заповед № РД 09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованието.

Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година Организиране на НВО през учебната 2013/2014 година

Заповед за утвърждаване на Изисквания за провеждане на НВО на учениците от ІV клас, VІІ клас и VІІІ клас интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година и Приложения 1-5

Външно оценяване Външно оценяване

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. на министъра на образованиетоНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Външно оценяване