left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ в област Търговище Дни на STEM професии и профили „Да творим в екип“ в област Търговище

Днес, 25.02.2021 г., в електронната платформа www.shkolo.bg се проведе открит бинарен урок в IX клас по материалознание и химия и опазване на околната среда.
2021-02-25 15:21:46

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ през учебната 2020-2021 година Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ през учебната 2020-2021 година


2021-02-11 16:54:57

Учители споделиха опит за работата си в електронна среда Учители споделиха опит за работата си в електронна среда

Днес, 04.02.2021 г., в платформата Microsoft Teams се проведе планираната в Годишния план за дейността на РУО - Търговище методическа дейност „Споделяне на опит за работата на училището в електронна среда“.
2021-02-04 17:19:30

Стартира ваксинирането на педагогическите специалисти в област Търговище Стартира ваксинирането на педагогическите специалисти в област Търговище

От понеделник започна ваксинирането на учители и непедагогически персонал от училищата и детските градини в област Търговище срещу COVID – 19.
2021-02-02 09:49:47

V конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова” V конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова”

На 8 юли 2021 г. ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово ще проведе V конкурс за иновативни и добри практики „Марина Димитрова”.
2021-02-01 11:11:59

РУО - Търговище насърчава професионалните гимназии да въвеждат иновации РУО - Търговище насърчава професионалните гимназии да въвеждат иновации

На 27.01.2021 г. в електронната платформа Microsoft Teams се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“.
2021-01-28 11:27:14

Обучения на образователни медиатори, соц. работници и директори Обучения на образователни медиатори, соц. работници и директори

по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
2021-01-27 13:53:32

 Брой на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас Брой на местата в училищата, осъществяващи обучение в XI клас

по съответните профили или специалности от професии
2021-01-18 10:02:11

Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища, Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища,

които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас от област Търговище
2021-01-18 09:55:51

Таня Михайлова: Присъственото обучение има своите предимства Таня Михайлова: Присъственото обучение има своите предимства

„Присъственото обучение за начален етап има своите предимства. Безспорно, трябва да се спазват всички мерки“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката г-жа Таня Михайлова по време на официално посещение в Търговище.
2021-01-14 16:00:49Страница: 10 от 71

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow