left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2021-12-15 10:34:59

ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите

Днес, 14.12.2021 г., се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“.
2021-12-14 16:56:00

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки

за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2022/2023 учебна година
2021-12-14 13:29:36

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища

разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават
2021-12-14 13:25:10

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“


2021-12-13 09:57:09

ПГСС „Н. Пушкаров“ – Попово представи иновативни практики в сферата на туризма ПГСС „Н. Пушкаров“ – Попово представи иновативни практики в сферата на туризма


2021-12-08 10:24:12

Информация за тестване на учениците в училище Информация за тестване на учениците в училище


2021-12-06 17:10:56

Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование Mодели на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование


2021-12-06 13:56:37

Заповед № РД09-4760/01.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда Заповед № РД09-4760/01.12.2021 г. на Министъра на образованието и науката за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда

за училищата на територията на община Омуртаг от 02.12.2021 г.
2021-12-01 17:18:07

Открита практика по биология и здравно образование в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово Открита практика по биология и здравно образование в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Попово


2021-12-01 16:20:40Страница: 11 от 83

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow