left-shadow
РИО Търговище Карта на сайта

down-shadow
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище

XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ XI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕАТРАЛНИ КУКЛИ НА ЛЮБИМИ ЛИТЕРАТУРНИ ГЕРОИ


2022-01-11 15:17:09

Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“ Национален литературен конкурс на тема „Истории от магазинчето за щастие“

От 11 до 13 май 2022 г., в гр. Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата,
2022-01-11 15:13:13

Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество Регионалното управление на образованието в Търговище откри Втория междуинституционален мост за сътрудничество

Днес, 20.12.2021 г., по инициатива на Регионалното управление на образованието в Търговище се реализира Втория междуинституционален мост между регионалните управления на образованието в Търговище, Монтана, Хасково, Разград, Силистра и Видин.
2021-12-20 16:41:27

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии,

в средните и обединените училища
2021-12-15 10:42:41

Списъци със STEM професии и профили Списъци със STEM професии и профили


2021-12-15 10:38:33

Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка, Планирани целеви стойности на местата за професионална подготовка,

на местата в STEM профили и професии и максималния брой паралелки в VIII клас
2021-12-15 10:34:59

ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите ПГТЛП – Попово представи опита си в иновациите

Днес, 14.12.2021 г., се проведе работна среща „Иновативни професионални училища – подобряване на образователните резултати и развитие на творчеството“.
2021-12-14 16:56:00

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки

за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2022/2023 учебна година
2021-12-14 13:29:36

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини, брой на учениците от Х клас в обединените училища

разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават
2021-12-14 13:25:10

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“


2021-12-13 09:57:09Страница: 10 от 83

down-shadow
down-shadow

календар

 

 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
 РУО - Търговище
down-shadow2
2022, Всички права запазени. Карта на сайта.Политика за защита на личните данни
right-shadow