left-shadow
Проекти и програми РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Проекти и програми

Онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор Онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор

на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2 “
2021-01-07 16:49:00

Обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“ Обявена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни – 2“


2021-01-07 16:42:47

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 06 и 07.11.2020 г. в с. Черневци, област Габрово се проведе обучение на учители от училища от община Попово и община Търговище, област Търговище.
2020-11-09 13:51:07

Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието. Екипи за ръководене, координиране и отчитане на регионално ниво на дейностите по националните програми за развитие на образованието.


2020-11-06 13:27:29

Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г. Кандидатстване по Модул 2 на Национална програма „Мотивирани учители“ 2020 г., приета с РМС № 285/30.04.2020 г.


2020-11-06 13:10:25

Информация за подаване на заявки Информация за подаване на заявки


2020-11-03 10:56:21

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 23 и 24.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от ПГСС и ПГТЛП гр. Попово, област Търговище
2020-10-28 09:17:02

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 17 и 18.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от детските градини в община Попово, област Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
2020-10-19 10:14:14

Актуализирана индивидуална карта Актуализирана индивидуална карта

по проект "Подкрепа за успех"
2020-10-09 15:17:25

Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 19 и 20 септември 2020 г., в гр. Русе се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен, Основно училище „Отец Паисий“ с. Подгорица, II Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище
2020-09-23 10:26:11Страница: 1 от 7

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проекти и програми
right-shadow