Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище

През месец март 2018 година, ученици от специалност Икономическа информатика, Икономическо информационно осигуряване и Митническо и данъчно обслужване от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”, гр. Търговище

Проект ”Ученически практики” в ПГЗ гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГЗ гр. Търговище

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ в ПГ по земеделие гр.Търговище

Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище

На 06.03.2018г. в ПГЕС гр. Търговище стартираха дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики”

Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово

В проекта BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,от ПГТЛП гр. Попово участват 20 ученици

 Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов” Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов”

В Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР в ПГТХВТ”Алеко Константинов” гр. Търговище са включени 28 ученика

Участници в Проект Участници в Проект "Учeнически практики - фаза I"

от област Търговище

Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"