Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

Приключиха ученическите практики Приключиха ученическите практики

в област Търговище по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020.

Мониторинг в ПГИИ Мониторинг в ПГИИ "Джон Атанасов" гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020

Мониторинг в ПГEС гр. Търговище Мониторинг в ПГEС гр. Търговище

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020

Мониторинг в ПГСС гр. Попово Мониторинг в ПГСС гр. Попово

по Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“, финансиран по ОПНОИР 2014-2020

Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище Мониторинг в ПГТХВТ гр. Търговище

На 12.06.2018 г. е наблюдавана дейност: Провеждане на ученическа практика във фирма „Григорови” ООД гр. Търговище.

Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг Мониторинг в ПГТЛП гр. Омуртаг

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг участва с 26 ученици в проекта.

Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово Мониторинг в ПГТЛП гр. Попово

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище Мониторинг в ПГЗ гр. Търговище

Започна мониторингът на РУО-Търговище върху провеждането на ученическите практики в училищата, които участват в проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“

Проект ”Ученически практики” в ПГСС гр. Попово Проект ”Ученически практики” в ПГСС гр. Попово

ПГСС „Никола Пушкаров“ участва в проекта със следните професии/специалности:

Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГИИ гр. Търговище

През месец март 2018 година, ученици от специалност Икономическа информатика, Икономическо информационно осигуряване и Митническо и данъчно обслужване от Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов”, гр. Търговище

Проект ”Ученически практики” в ПГЗ гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГЗ гр. Търговище

Проект BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ в ПГ по земеделие гр.Търговище

Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище Проект ”Ученически практики” в ПГЕС гр. Търговище

На 06.03.2018г. в ПГЕС гр. Търговище стартираха дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики”

Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово Проект ”Ученически практики” в ПГТЛП гр. Попово

В проекта BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“,от ПГТЛП гр. Попово участват 20 ученици

 Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов” Проект ”Ученически практики” в ПГТХВТ”Алеко Константинов”

В Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР в ПГТХВТ”Алеко Константинов” гр. Търговище са включени 28 ученика

Участници в Проект Участници в Проект "Учeнически практики - фаза I"

от област Търговище

Проект  BG05M2OP001-2.006-0001 Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"

допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП РЧР 2007-2013, при който успешно приключените ученически практики са над 46 000.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики-фаза I"