Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Актуализирана индивидуална карта Актуализирана индивидуална карта

по проект "Подкрепа за успех"

Работна среща на ТЕУП с директори на училища Работна среща на ТЕУП с директори на училища

по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори

Във връзка с изпълнението на Дейност 7 по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г., на сайта на МОН е публикувана покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници...

 Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР Документи за учебната 2019/2020 г. по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИРДокументи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Документи по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовеНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“