Обща информация за проект ОУД РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обща информация за проект ОУД

Обща информация за проект ОУД Обща информация за проект ОУД

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИРНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обща информация за проект ОУД