Обща информация за проект ОУД РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обща информация за проект ОУД

Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“ Стартират обучения на учители по дигитална грамотност по проект „Образование за утрешния ден“

От началото на учебната 2020/2021 година предстои да стартират обучения по дейност 3.2 за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения - базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др.

Обща информация за проект ОУД Обща информация за проект ОУД

На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИРНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обща информация за проект ОУД