Указания  в помощ на директорите на детски градини и училища при работа с модула за отчитане и обобщаване на разходите, свързани с изплащането на възнагражденията на заместващи учители РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Указания в помощ на директорите на детски градини и училища при работа с модула за отчитане и обобщаване на разходите, свързани с изплащането на възнагражденията на заместващи учители

Указания  в помощ на директорите на детски градини и училища при работа с модула за отчитане и обобщаване на разходите, свързани с изплащането на възнагражденията на заместващи учители Указания в помощ на директорите на детски градини и училища при работа с модула за отчитане и обобщаване на разходите, свързани с изплащането на възнагражденията на заместващи учители

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Указания в помощ на директорите на детски градини и училища при работа с модула за отчитане и обобщаване на разходите, свързани с изплащането на възнагражденията на заместващи учители