Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 23 и 24.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от ПГСС и ПГТЛП гр. Попово, област Търговище

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 17 и 18.10.2020 г., в гр. Велико Търново се проведе обучение с педагогически специалисти от детските градини в община Попово, област Търговище по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификации за професионално развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

На 19 и 20 септември 2020 г., в гр. Русе се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Антон Страшимиров” с. Светлен, Основно училище „Отец Паисий“ с. Подгорица, II Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище

Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” Проведено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

На 8 и 9.09. 2020 г., в КК „Златни пясъци“ се проведе обучение на тема: „Дистанционни форми на обучение, системи за управление на учебното съдържание и тестване” по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 7 и 8.08.2020 г. в КК „Чифлик“, община Троян се проведе поредното обучение по проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

В периода от 15.07. 2020 г. до 17.07.2020 г., в КК „Златни пясъци“, област Варна се проведе обучение с педагогически специалисти от ОУ “Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово.

Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

На 11.07. и 12.07.2020 г., педагогическите специалисти от ДГ № 1 „Радост”, гр. Омуртаг, област Търговище участваха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

Информация за оптимизиране на дейностите по проект Информация за оптимизиране на дейностите по проект "КПРПС"Обучение по проект „КПРПС“ Обучение по проект „КПРПС“

В периода от 01.07. 2020 г. до 03.07.2020 г., в КК „Златни пясъци“, област Варна се проведе обучение с педагогически специалисти от Спортно училище „Никола Симов“

Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите Обогатяване на дигиталните компетенции на учителите

На 29.06.2020 г. се проведе обучение на тема „Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с Office 365 по Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. проведено на 7 и 8.03.2020 г. в с. Черневци, област Габрово.

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново

На 22 и 23.02.2020 г. в гр. Велико Търново петнадесет специални педагози от ЦСОП гр. Търговище, седем представители на ОУ ”Христо Ботев” с. Ломци и двама от ОУ „Отец Паисий” с. Водица участваха в обучение

Обучение в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г.  на тема Обучение в гр.Трявна на 15 и 16 февруари 2020 г. на тема "Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците"

24 преподаватели от ПГСС "Н.Пушкаров", гр. Попово участваха в проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"...

Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.  в гр. Велико Търново Обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. в гр. Велико Търново

На 11 и 12 януари 2020 г. в гр. Велико Търново се проведе обучение на 20 учители от Основно училище „Академик Даки Йорданов”, гр. Омуртаг.

 На  16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. На 16.11.2019 г. и 17.11.2019 г., в гр. Русе, се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

в КК „Свети свети Константин и Елена” и в него участваха всички педагогически специалисти от ДГ №2 „Усмивка” с. Камбурово, община Омуртаг

Обучение по проект Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Поредното обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран по ОП НОИР 2014 - 2020 г. се проведе в К.К. Албена в периода 08.08 - 10.08.2019 г.

Обучение по проект Обучение по проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

В периода 15 – 17.07.2019 г. в гр. Приморско се проведе обучение от втората кампания по Дейност 1 по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.Велико ТърновоОбучение по проект КПРПС Търговище Обучение по проект КПРПС ТърговищеОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" в гр.ХисаряОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"Работна среща по проект Работна среща по проект "КПРПС", финансиран по ОП НОИР 2014-2020 годинаСтартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Стартиране на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Работна среща по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и наукатаНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Информация за област Търговище във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“