Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПОБаба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. ОмуртагДен на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. ОмуртагИнформационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“  гр.Опака Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.ОпакаРаботна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище Работна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище

с директори на детски градини и училища с подготвителни групи от област Търговище

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие

в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 30 и 31 октомври 2019 г. в гр. Пловдив.

Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО” Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,