Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО Детските градини и училищата с подготвителни групи в област Търговище подновиха дейностите по проект АПСПО



Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг Баба Марта във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг



Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг Ден на розовата фланелка в групата по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 във II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг



Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“  гр.Опака Информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 в ДГ „Усмивка“ гр.Опака



Работна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище Работна среща на териториалния екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище

с директори на детски градини и училища с подготвителни групи от област Търговище

Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие Териториалният екип за управление на проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ към РУО-Търговище взе участие

в организираната от Екипа за организация и управление на проекта работна среща на 30 и 31 октомври 2019 г. в гр. Пловдив.

Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО” Работни срещи на ТЕУОП с директорите на детските градини и училищата от област Търговище, които участват в проект „АПСПО”



Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд.



НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,