Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,

финансиран от ОП НОИР, съфинансиран от Европейския социален фонд.НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,