Прием след 7-ми и 8-ми клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Прием след 7-ми и 8-ми клас

Заповед на началника на РУО Заповед на началника на РУО

за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.

Справка за броя на записаните ученици и свободните места Справка за броя на записаните ученици и свободните места

на трето класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиране Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиранеС П Р А В К А С П Р А В К А

за броя на свободните места в РУО Търговище след втори етап на класиране –прием след завършен 7 клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след  VIII клас Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII класСПРАВКА СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми седмокласници, Уважаеми седмокласници,

С входящия номер и кода за достъп от служебната бележка с резултатите от НВО

За дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование За дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

От 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г. вкл. подаване на документи за участие в първи етап на класиране

И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. ((обн. - дв, бр. 73 от 16.09.2016 г)

 ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА

НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Прием след 7-ми и 8-ми клас Прием след 7-ми и 8-ми клас

Заповед на началника на РУО за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Прием след 7-ми и 8-ми клас