Прием след 7-ми и 8-ми клас РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Прием след 7-ми и 8-ми клас

 Реализиран държавен план-прием за осми клас Реализиран държавен план-прием за осми клас

в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка в средните училища за учебната 2018/2019 годинa в област Търговище

Списък на паралелките  и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след трето класиране в училищата на област Търговище

Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на трети етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.

Списък на паралелките  и свободните места Списък на паралелките и свободните места

след второ класиране в училищата на област Търговище

Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Списъците с приетите ученици на втори етап на класиране са публикувани и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/.

Проверката се осъществява с входящия номер и код от служебната бележка с резултатите от изпитите.

КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАС КАЧЕНИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО КЛАСИРАНЕ СЛЕД VII КЛАСИ н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я

за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика Информация за запознаване на учениците от VII клас с писмените им работи по български език и литература и по математика ГРАФИК ГРАФИК

за дейностите по насочване от регионална от комисия на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със СОП за продължаване на образованието им в VIII клас

ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година ЗАПОВЕД № РД 06-108/26.03.2018 г. на началника на РУО-Търговище за утвърдения държавния план-прием за учебната 2018-2019 година

за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища

Заповед на началника на РУО Заповед на началника на РУО

за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.

Справка за броя на записаните ученици и свободните места Справка за броя на записаните ученици и свободните места

на трето класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиране Справка за броя на записаните ученици и свободните места на второ класиранеС П Р А В К А С П Р А В К А

за броя на свободните места в РУО Търговище след втори етап на класиране –прием след завършен 7 клас

Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след  VIII клас Справка за броя на записаните ученици и свободните места на първо класиране за учебната 2017 -2018 г. – Държавен план –прием след VIII класСПРАВКА СПРАВКА

за минималния и максималния бал по паралелки в РУО ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми седмокласници, Уважаеми седмокласници,

С входящия номер и кода за достъп от служебната бележка с резултатите от НВО

За дейностите по приемане на ученици  след завършено основно образование За дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование

От 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г. вкл. подаване на документи за участие в първи етап на класиране

И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас И н ф о р ма ц и я за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г. ((обн. - дв, бр. 73 от 16.09.2016 г)

 ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА ГРАФИК И МЯСТО НА РАБОТА

НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Прием след 7-ми и 8-ми клас Прием след 7-ми и 8-ми клас

Заповед на началника на РУО за утвърден държавен план-прием за ученици в VIII и IX клас през учебната 2017/2018 година.НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Прием след 7-ми и 8-ми клас