Превенция на агресията РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Превенция на агресията

Превенция на агресията Превенция на агресията

НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
Превенция на агресията