РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране Родителска среща на пилотните паралелки в начален етап по проект за кариерно ориентиране

На 22.11.2016 г. се проведе родителска среща на пилотните паралелки І д, ІІ в, ІІІ б, ІV б клас при II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище,

Програма за кариерно ориентиране на ниво училище Програма за кариерно ориентиране на ниво училищеСТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”. СТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”.

След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г.,

Национален портал за Кариерно ориентиране-информационна среща Национален портал за Кариерно ориентиране-информационна среща

На 19 март в ЦКО гр.Търговище се състоя среща на екипа на ЦКО с помощник директори, педагогически съветници, главни учители, класни ръководители и учители. Целта беше да се презентира Националния портал за Кариерно ориентиране

Дейности на ЦКО, гр. Търговище Дейности на ЦКО, гр. Търговище

Запознаване на учениците с Националния портал за Кариерно ориентиране и дискусия, свързана с продължаване на тяхното образование и намиране на подходяща работа

Съдебен процес Съдебен процес

На 19 февруари, екипът на ЦКО „Търговище“, бе „призован“ от ОУ “Г. С. Раковски“, с. Голямо ново в Окръжен съд - гр. Търговище , за да присъства на наказателно дело №8/19.02.2015 г. / по „Песен за човека“ - Н.Вапцаров/

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците Национален портал за кариерно ориентиране на учениците

Център за кариерно ориентиране гр. Търговище, изказва своята благодарност към училищатаНа 25.04.2014г. бе официално открит Центъра за кариерно ориентиране и новите му помещенияНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни