Обучение на деца със СОП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение на деца със СОП

Указания за завършване на учениците със специални образователни потребности Указания за завършване на учениците със специални образователни потребностиОтлагане на постъпването на деца в I клас за учебната 2020/2021 година Отлагане на постъпването на деца в I клас за учебната 2020/2021 годинаОткрити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП

Две открити практики с директори и педагози организира и проведе РУО – Търговище с цел усъвършенстване на допълнителната подкрепа за децата и учениците със СОП, както и за методическо подпомагане за развитие на успешни педагогически практики.

 Моята мечта Моята мечта

На 25.04. в сградата на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“ Попово , бе открита изложба от рисунки на ученици със СОП

Различните деца Различните деца

На 20.04.2017 година в ОУ „Свети Климент Охридски“ град Попово се проведе първият регионален турнир по Домино за деца със СОП

Отлагане от постъпване в първи клас за учебната 2015-2016 година по здравословни причини Отлагане от постъпване в първи клас за учебната 2015-2016 година по здравословни причиниВълнуващ час на ученици със СОП в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово Вълнуващ час на ученици със СОП в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

Поводът децата със СОП от ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово с ресурсен учител г-жа Хр. Радославова да изберат училищната библиотека за своето занятие бе „Пътуващото сандъче“ на Българската библиотечно – информационна асоциация и чудесните книжки, които пристигнаха с него

Обучение на деца със СОП Обучение на деца със СОП

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение на деца със СОП