Обучение на деца със СОП РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Обучение на деца със СОП

Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП Открити практики за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП

Две открити практики с директори и педагози организира и проведе РУО – Търговище с цел усъвършенстване на допълнителната подкрепа за децата и учениците със СОП, както и за методическо подпомагане за развитие на успешни педагогически практики.

 Моята мечта Моята мечта

На 25.04. в сградата на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий“ Попово , бе открита изложба от рисунки на ученици със СОП

Различните деца Различните деца

На 20.04.2017 година в ОУ „Свети Климент Охридски“ град Попово се проведе първият регионален турнир по Домино за деца със СОП

Отлагане от постъпване в първи клас за учебната 2015-2016 година по здравословни причини Отлагане от постъпване в първи клас за учебната 2015-2016 година по здравословни причиниВълнуващ час на ученици със СОП в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово Вълнуващ час на ученици със СОП в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово

Поводът децата със СОП от ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово с ресурсен учител г-жа Хр. Радославова да изберат училищната библиотека за своето занятие бе „Пътуващото сандъче“ на Българската библиотечно – информационна асоциация и чудесните книжки, които пристигнаха с него

Обучение на деца със СОП Обучение на деца със СОП

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Обучение на деца със СОП