left-shadow
Методическа дейност РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Методическа дейност

Превенция на агресията Превенция на агресията


2020-11-05 15:53:42

ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ГАБРОВО ПОПУЛЯРИЗИРА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

От 7 до 9 октомври за шеста поредна година в град Габрово ще се проведат Национални дни за учене през целия живот.
2020-10-07 09:15:06

155 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ПЪТ ЗА ЗНАНИЕ 155 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ПЪТ ЗА ЗНАНИЕ

В навечерието на предстоящия старт на учебната 2020-2021 учебна година Основно училище „Христо Ботев“ с. Лиляк празнува 155 години от създаването си.
2020-09-09 16:46:51

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет


2020-08-31 13:50:19

Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители. Активно включване на родителската общност в училищния живот. Работа с родители.

В Изпълнение на плана на регионалния методически съвет към РУО-Търговище предлагаме на вниманието Ви методически материали по темата
2020-06-29 10:41:59

Виртуална библиотека по иновационни образователни технолигии Виртуална библиотека по иновационни образователни технолигии


2020-05-13 14:40:06

„Зелени патрули” „Зелени патрули”

На 26.02.2020г. четвъртокласниците в ОУ "Г.С.Раковски", с. Голямо ново, с ръководители г-жа Даниела Петрова и г-жа Весиле Бейтула, създадоха екоокорпус "Зелени патрули".
2020-03-05 09:52:44

26 февруари - Ден на розовата фланелка 26 февруари - Ден на розовата фланелка

Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Световния ден за борба срещу тормоза.
2020-02-27 16:26:56

Конференция „Хуманизъм и вяра“ се проведе в Търговище Конференция „Хуманизъм и вяра“ се проведе в Търговище

Днес, 13.02.2020 г., в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се проведе областна конференция „Хуманизъм и вяра“, организирана от РУО – Търговище.
2020-02-13 17:31:59

Открита иновативна практика Открита иновативна практика

В изпълнение на плана на Регионалния методически съвет на 10.01.2020 г., в III ОУ „П. Р. Славейков” гр. Търговище се проведе открита иновативна практика на тема „Слънчева система” – приемственост между начален и прогимназиален етап” по учебния предмет Човекът и природата - IVб - V клас.
2020-01-16 16:22:29Страница: 1 от 5

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Методическа дейност
right-shadow