Държавни зрелостни изпити РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Държавни зрелостни изпити

Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ Нови Правила за информационна сигурност и инструктажи за ДЗИ

Със Заповед №РД09-1086/15.05.2020 г. министърът на образованието и науката променя своя Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г.

Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ Съобщение: стрес-тест за оценители по чужд език и за ДЗИ

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи и апробиране на системата за проверка на изпитни работи от ДЗИ.

Заповед за промяна на ДАТИ и ГРАФИК за ДЗИ Заповед за промяна на ДАТИ и ГРАФИК за ДЗИ

Заповед №РД09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката

Правила за информационна сигурност и образци на документи Правила за информационна сигурност и образци на документи

за ДЗИ 2020 г., утвърдени със Заповед №РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК

на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

Заповед №РД09-1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Правила за информационна сигурност Правила за информационна сигурност

и образци на документи за ДЗИ 2019 г., утвърдени със Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката

Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година  могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite. Резултатите от ДЗИ - майска сесия'2018 година могат да се проверят на адрес: http://rezultati.zamaturite.

Проверката се осъществява с входящия номер и код за достъп от служебната бележка за допускане до изпити.

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4, ал.3 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желание Заповед за определяне на дати за провеждане на ДЗИ по желаниеИзменение на Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката Изменение на Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката

Със Заповед №РД 09-705/18.04.2018 г. Изменението касае инструктажите на зрелостника и на квестора за ДЗИ 2018

Правила за информационна сигурност за ДЗИ- 2018 и образци на документи - инструктажи Правила за информационна сигурност за ДЗИ- 2018 и образци на документи - инструктажи

Заповед №РД 09-465/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017/2018 година Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017/2018 година

Заповед №РД 09-4141/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката.

ДЗИ 2017 ДЗИ 2017

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ

Правила за информационна сигурност Правила за информационна сигурност

при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити

Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ 2017 г. Заповед за утвърждаване на ИНСТРУКТАЖИ за провеждането на ДЗИ 2017 г.

Заповед №РД 09-1862/29.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за организацията и провеждането на ДЗИ 2017 г. Заповед за утвърждаване на ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ за организацията и провеждането на ДЗИ 2017 г.

Заповед №РД 09-7/04.01.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016/2017 година Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016/2017 година

Заповед №РД 09-1166/19.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.

Правила за информационна сигурност и образци на документи Правила за информационна сигурност и образци на документи

Заповед № 1157/18.08.2016 г. на министъра на образованието и науката

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ 2016 ПО УЧИЛИЩА РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ 2016 ПО УЧИЛИЩА

Класацията на училищата според постигнатите резултати на ДЗИ 2016

Оценките от ДЗИ Оценките от ДЗИПравила за информационна сигурност Правила за информационна сигурностЗаповед за утвърждаване на образци на документи за организацията и провеждането на ДЗИ 2016 г. Заповед за утвърждаване на образци на документи за организацията и провеждането на ДЗИ 2016 г.

Заповед №РД 09-1872/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката.

Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2015/2016 година Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2015/2016 година

Заповед №РД 09-1224/28.08.2015 г. на министъра на образованието и науката.

РЕЗУЛТАТИ - ДЗИ 2015 г. РЕЗУЛТАТИ - ДЗИ 2015 г.

Резултати на зрелостниците от ДЗИ 2015-майска сесия

Резултатът на учениците от езиковата гимназия – най-добър в областта Резултатът на учениците от езиковата гимназия – най-добър в областта

МОН обяви резултатите от ДЗИ за учебната 2014/2015 година. На първо място в област Търговище, с успех мн. добър 5,21, е ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“. Учениците от гимназията са получили пет пълни шестици – четири по математика и една по география и икономика. Много близо да тях , с оценки от 5,98, са още трима ученици

Инструктаж за зрелостника Инструктаж за зрелостникаИнструктаж за квестора на ДЗИ Инструктаж за квестора на ДЗИ

задължения на квестора преди началото на държавния зрелостен изпит

Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности

задължения на учителите консултанти на зрелостниците със СОП

Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език

задължения на учителя консултант по чужд език преди началото на държавния зрелостен изпит

Правила за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИ Правила за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИЗаповед за утвърждаване на документи Заповед за утвърждаване на документиЗаповед за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 година Заповед за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2014/2015 годинаНаредба за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити Наредба за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпитиИнструктаж за зрелостника Инструктаж за зрелостника

преди започване на държавния зрелостен изпит зрелостникът :

Инструктаж за квестора на ДЗИ Инструктаж за квестора на ДЗИ

задължения на квестора преди началото на държавния зрелостен изпит

Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности Инструктаж за учителите консултанти на зрелостниците със специални образователни потребности

задължения на учителите консултанти на зрелостниците със СОП

Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език Инструктаж за учителя консултант на ДЗИ по чужд език

задължения на учителя консултант по чужд език преди началото на държавния зрелостен изпит

Правила за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИ Правила за информационна сигурност на изпитните материали за ДЗИЗаповед за утвърждаване на образците на документи Заповед за утвърждаване на образците на документи

Заповед № РД 09-60/14.01.2014 г. за утвърждаване на образците на документи за учебната 2013/2014 г.(обновена)

Държавни зрелостни изпити Държавни зрелостни изпити

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Държавни зрелостни изпити