Земята е наш общ дом – можем ли да го опазим? РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Земята е наш общ дом – можем ли да го опазим?

Учениците от VIб клас в ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово отбелязаха деня на Земята с разговор на тема „Земята е наш общ дом – можем ли да го опазим?“ В началото бе представена презентация,  свързана със запазване на естественото равновесие в природата. Патрисия, Веспасиана и Невена запознаха съучениците си с най-големия нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора в 174 държави, в името на опазването на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея и откога се отбелязва в България. След това се посочиха добри практики, свързани с опазването на природата. Учениците научиха защо денят на Земята се отбелязва на две дати – 21 март и 22 април -  и с какъв символ се отбелязва той. 
Момичетата и момчетата от VIб показаха своето загрижено отношение към природата, чрез своите послания, с които изработиха постер, акцентирайки върху нуждата да опазим природното наследство на нашата планета.
 Елка Кръстева
класен ръководител на VIб клас
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Земята е наш общ дом – можем ли да го опазим?