Зелена ваканция  по проект  „Изкуството да успяваме заедно“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Зелена ваканция по проект „Изкуството да успяваме заедно“

От 05.04.2016 г. до 07.04.2016 г. в хотелски комплекс „Усоето” – гр. Елена  ученици и учители от  Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг, с активното участие на родители реализираха дейност по  проект „Изкуството да успяваме заедно“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.  Три дни ученици, родители и учители рисуваха, изработваха пана, спортуваха, а участниците в групата по СИП „Фолклор на етносите“ представяха танци на различните етноси. Посетени бяха исторически забележителности в гр. Елена, а похода до Марков камък допринесе за запознаване не участниците с природните красоти на Еленския балкан.        
Чрез реализирането на дейността „Зелена ваканция“ се осъществи съчетаването на отдих и разнообразни занимания, организирано бе свободното време на учениците и родителите, подобри се социализацията и интеграцията им. Създаде се благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход с учителите. Укрепна връзката между учители, родители и ученици. 
Дейността по проекта съдейства за създаване на устойчив модел за работа на училището с родители, повишаване на мотивираните родители за съвместна работа с училището, увеличаване на желаещите родители да участват в дейности по училищни проекти, създаване на благоприятна среда и доверие на родителите на децата и учениците от ромски произход за ефективна съвместна работа за превенция на отпадащи  ученици от образователната система.
 
Татяна Петрова - директор на Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг
ръководител на проекта
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Зелена ваканция по проект „Изкуството да успяваме заедно“