ЗАЯВЛЕНИЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЗАЯВЛЕНИЕ

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства подават в регионалното управление на образованието  от 3 до 21 май заявление с подредени желания за насочване, придружено с набор от документи, описани в чл. 96, ал. 2 от Наредба №10 за организацията

 ЗАЯВЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЗАЯВЛЕНИЕ