left-shadow
Заповеди на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Заповеди на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места

 Със Заповед № РД09- 1492/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)”  - 1 място в Българско средно училище "Д-р П. Берон" - гр. Прага, Чешка република.
обява

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Със Заповед № РД09- 14932/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката е обявен конкурс за заемане на длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (бъллгарски  език и литература)”  - 1 място в Българско средно училище "Хр. Ботев" - гр. Братислава, Словакия.
обява

down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповеди на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места
right-shadow