Заповед за утвърждаване на образци на документи за организацията и провеждането на ДЗИ 2016 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповед за утвърждаване на образци на документи за организацията и провеждането на ДЗИ 2016 г.


 Заповед №РД 09-1872/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповед за утвърждаване на образци на документи за организацията и провеждането на ДЗИ 2016 г.