Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година


 Заповед №РД09-1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и наукатаНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповед за определяне на ДАТИ и ГРАФИК на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018/2019 година