Заповед №РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповед №РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище

 Заповед № РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище
за утвърждаване на реализирания държавен план-прием за осми клас в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в паралелките за профилирана подготовка в средните училища за учебната  2019/2020 година в област Търговище 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповед №РД-06-156/13.09.2019г. на началника на РУО-Търговище