Заповед на началника на РУО - Търговище за промяна на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заповед на началника на РУО - Търговище за промяна на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година

Заповед №РД-06-146/21.08.2019 г.НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заповед на началника на РУО - Търговище за промяна на държавния план-прием за учебната 2019/2020 година