Започнаха инициативите по реализация на Плана за квалификация за 2014/2015 уч. година в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Започнаха инициативите по реализация на Плана за квалификация за 2014/2015 уч. година в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище


 В рамките на есенната ваканция /31.10.-02.11.14 г./ педагогически специалисти от училището посетиха съседна Румъния за участие в дискусионно студио „Обмен на добри практики с училища от съседни държави”. Нашите партньори са от Средно общообразователно училище „Христо Ботев” с изучаване на български език гр. Букурещ. Програмата на дискусионното студио беше богата: включваше запознаване с образователната система в Румъния, презентации за успехите и постиженията на българсите и румънските ученици, дискусия по актуални проблеми на образователните системи в двете страни, представяне на добри практики от опита на двете училища. Обучението имаше и културна част – панорамна обиколка и посещение на училището, в което е бил учител д-р П. Берон.  
Осъществената квалификационна форма е много полезна с оглед на бъдещото партньорство с цел образователен и културен обмен между двете училища. То ще открие възможности за участие в международни конкурси и състезания в България и Румъния. Тези инициативи ще бъдат от голяма важност за осъществяването на успешна комуникация и приятелство между българските и румънските деца.
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Започнаха инициативите по реализация на Плана за квалификация за 2014/2015 уч. година в Първо основно училище „Христо Ботев” – Търговище