Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри семинар за професионалното образование в Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри семинар за професионалното образование в Търговище

     В сряда (13.02.2019 г.) в актовата зала на Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики” се проведе семинар по проект „Визия за промяна” на тема „Качество на професионалното образование и обучение и нуждите от квалификации и умения”. Той бе официално открит от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Таня Михайлова. В него участваха експерти от Дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН, областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и експерти от управлението, директори на професионалните гимназии от областта, синдикати, представители на бизнеса и др.  
 
     „Съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е необходимост...  Радвам се, че преди няколко години наистина започна един изключително добър диалог между професионалните гимназии и работодателите, защото смятам, че и двете страни разбраха, че диалогът е не само залог за бъдещето на ученика, а изобщо за развитието на нашата икономика”, заяви при откриването на семинара заместник-министърът на образованието и съобщи, че над  2 000 са актуализираните учебни програми в образованието.  
 
    „Смятам, че всеки диалог, чиято тема е образование, е важен, защото той е свързан с бъдещето на нашите деца и нас като общество”, каза началникът на РУО и прикани присъстващите директори и представители на бизнеса да се включат в диалога, като споделят своите виждания за качеството на професионалното образование и за осигуряването на необходимите кадри по професии.  
 
     Участниците дискутираха за качеството на обучението, за интересите на децата, за потребностите на бизнеса от работна ръка и др.  
 
    По време на семинара учениците от ПГТХВТ „ Алеко Константинов“ гр. Търговище показаха своите добри кулинарни умения, като приготвиха  кетъринг за кафе паузите. 
 
    По проекта „Визия за промяна” е предвидено да се проведат общо шест регионални срещи в различни области в страната и една национална конференция за представяне и обсъждане на разработените аналитични и методически инструменти. Проектът се реализира от МОН с финансовата подкрепа на програма „Еразъм +” в периода 1 април 2017 – 31 март 2019 г. 

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО . Търговище
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри семинар за професионалното образование в Търговище