ЗАЛЕСЯВАНЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
ЗАЛЕСЯВАНЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА

         В навечерието на Седмицата на Земята учениците от  Второ начално училище „Васил Левски” гр. Омуртаг  засадиха дръвчета в училищния двор.  Дръвчетата бяха предоставени от Държавно горско стопанство – гр. Омуртаг. Заедно с представителите на горското стопанство  и под тяхно ръководство учениците с желание се включиха в засаждането на смърчове и липи в двора на училището,  обещаха да се грижат за дръвчетата.
          Инициативата допринесе за разширяване на екологичната култура на учениците, ангажираност към заобикалящата ги природна среда и стимулиране на активността им за участие в дейности, създаващи благоприятна училищна среда за обучение, отдих и труд.

     

Татяна Петрова - директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
ЗАЛЕСЯВАНЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ЗЕМЯТА