Заедно, задружно изграждаме предприемачески умения по проект на Джуниър Ачийвмънт РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заедно, задружно изграждаме предприемачески умения по проект на Джуниър Ачийвмънт

    Четири училища от област Търговище започнаха работа по пилотен проект на Джуниър Ачийвмънт „Социално сближаване чрез обучение по предприемачество и умения за работа за млади хора в риск“.
    Първо ОУ „Христо Ботев“ и Първо СОУ „Свети Седмочисленици“ Търговище са училища-ментори. Другите две училища, които ще работят по проекта, са ОУ „Л. Каравелов“ - Попово и ОУ „Хр. Ботев“ - с. Садина.
    Проектът е с продължителност 10 месеца  и е с целева група ученици от начален и прогимназиален етап  от областите Търговище и Шумен. Той въвежда пилотен модел на социална иновация за местно общностно развитие и активно участие на заинтересованите страни – местни власти, бизнес, младежи, педагози и родители, чрез насърчаване на обучението по предприемачество. По време на изпълнение на проекта ще бъде популяризиран модел на сътрудничество между училищата-ментори и другите учебни заведения, изявили желание да развиват такова обучение. Опитът на Първо СОУ „Свети Седмочисленици“, което работи по програмите на Джуниър Ачийвмънт повече от 8 години, и на Първо ОУ„Хр. Ботев“ Търговище е добра основа за Търговщкото измерение на проекта.  Целта на инициативата е да се мултиплицира и в други области на страната.
    Проектът чудесно се вписва в Областната стратегия „Заедно, задружно, с общи усилия” за изграждане на житейски умения чрез взаимодействие със заинтересованите страни.Създадените по силата на подписаните рамкови споразумения контакти с различни организации и институции ще подпомогнат дейностите за реализиране на целите на проекта. Той е естествено продължение и допълнение към дейностите и усилията на училищата в нашата област за изграждане на предприемачески умения и компетентности у учениците, които са част от Европейската референтна рамка за ключови компетентности.

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заедно, задружно изграждаме предприемачески умения по проект на Джуниър Ачийвмънт