Заедно в музея РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заедно в музея

             Учениците от VІІ в клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в обявената „Седмица на партньорството между училището и родителите“ /12-18.10.2015 г./.
На 13.10.2015 г., заедно с членове на родителския съвет и Антоанета Владева – класен ръководител,те посетиха Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей Търговище. С интерес слушаха беседата на музейните специалисти, разглеждаха предметите, свързани с бита и поминъка на търговищенци в миналото. Часът на класа на тема „Да съхраняваме и обогатяваме нашето културно наследство“ ще остане незабравим за учениците и с това, че те дариха битови предмети от текстил за фонда на музея, следвайки примера на класния си ръководител. Така родолюбивите идеи на родители, деца и учители се реализират на практика, което показва, че семейството и училището споделят своите ангажименти за патриотичното възпитание на младите хора.
          Партньорството между Второ СОУ и Регионалния исторически музей Търговище е традиционно. То спомага музейните зали да се превръщат в нетрадиционни образователни пространства и учениците да бъдат по-мотивирани като участници в учебно-възпитателния процес.
Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заедно в музея