Заедно с родителите – срещу агресията РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Заедно с родителите – срещу агресията

„Учители и родители заедно срещу агресията“ – това бе темата на срещата, проведена на 23.04.2015 г. във ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище. Стойне Калайджийски – педагогически съветник в училището, запозна присъстващите с видовете агресия, с начините за разпознаване и предотвратяване проявите на насилие, грубиянство и тормоз в училище, в семейството и на улицата. Той изтъкна, че за да може да се овладее агресията на децата в най-ранен стадий, са много важни добрите взаимоотношения и спокойният микроклимат в семейството, всекидневните разговори с детето, ограничаването на контактите му с лица, склонни към насилие. Поставен бе акцент на факторите, които трябва да ни подскажат, че има промяна в поведението на ученика и той е склонен към извършване на агресивни прояви. Срещата бе организирана от екип педагози, работещи с второкласниците - класните ръководители на ІІ г и ІІ д клас: главен учител Елена Чукарева, старши учител Ана Цанкова и Антоанета Стоянова – старши възпитател. Тя е включена в плана на ІІ СОУ за борба против агресията и насилието в училище.
Родителите проявиха изключителен интерес към темата. Останаха удовлетворени от разговора. Педагогическият съветник ги увери, че винаги могат да се обърнат за съвет към него по разисквания проблем.

Йорданка Филева – главен учител по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Заедно с родителите – срещу агресията