За страданието и величието на цар Самуил РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




За страданието и величието на цар Самуил

                 
         Изключително зрял държавник, новатор военноначалник и родолюбец – това е цар Самуил, от чиято смърт се навършват 1000 години. С отбелязването на тази годишнина учениците от Х в клас на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отдават своята почит към един от най-забележителните ни средновековни владетели.
          На 13.10.2014 г. в Регионалната библиотека те проведоха урок на тема „Цар Самуил - страдание и величие - 1000 години от битката при Беласица“. Десетокласниците проследиха важни  исторически събития от края на X в. и началото на XI в., както и българо-византийския сблъсък по време на управлението на император Василий II. Интересни акценти в урока бяха представяне образа на цар Самуил, неговото семейство и братята му комитопули; взаимоотношенията между Самуил и брат му Арон; най-старият и най-страшен грях - братоубийството. Учениците разказаха за знаменитата битка при "българската клисура" -  Траянови врата, за битката в планината Беласица, при село Ключ. Един дискутиран в научната литература въпрос предизвика интереса на младите историци – за гроба на цар Самуил.
          При представянето на историческите събитията десетокласниците използваха миниатюри, разкази на византийски хронисти, каменни надписи, карти, реконструкции и съвременни фотографии на паметници, литературни творби. Ученици от X и XI клас показаха свои рисунки, свързани с делото на владетеля, посветил живота си на идеята за отстояване независимостта и свободата на България.
          Урокът е част от регионалната инициатива „На училище - извън училище".
Катя Цветкова – старши учител
по история и цивилизация




НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
За страданието и величието на цар Самуил