За плавен преход между начален и прогимназиален етап – квалификационна форма във ІІ СОУ Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
За плавен преход между начален и прогимназиален етап – квалификационна форма във ІІ СОУ Търговище

          На 19.04.2016 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе обмен на добри педагогически практики на тема: „Осъществяване на плавен преход между начален и прогимназиален етап“, включен в плана на училището за квалификационната дейност през настоящата учебна година. Ел. Чукарева – главен учител в начален етап, аргументира актуалността на темата, произлизаща от сложността на учебния материал, от необходимостта за активизиране на учениците към самостоятелно овладяване на знания и умения и формиране на активна жизнена позиция. Постигнати резултати и проблемни зони в прехода между ІV и V клас очертаха в своите изказвания Люба Колева, Живка Жекова, Даниела Стоянова и Галя Георгиева – старши учители в начален етап. Добри практики от педагогическата си дейност презентираха Виолета Драганова – главен учител по математика, Галина Димитрова – младши учител по български език и литература, Петя Глеридис – старши учител по английски език, Десислава Христова – старши учител по география и икономика, Диян Бонев – старши учител по история и цивилизации.
          В провеждането на квалификационната форма взеха участие и Г. Панайотова – директор на ІІ СОУ, М. Гаджовска – старши експерт по математика в РИО Търговище, Пл. Иванов и Ел. Панайотова – помощник-директори.
         
Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
За плавен преход между начален и прогимназиален етап – квалификационна форма във ІІ СОУ Търговище